Sisustussuunnittelun opinnot Suomessa

Suomessa, ja varsinkin Helsingissä on useita oppilaitoksia, joissa voi opiskella sisustussuunnittelua. Osa on valtiollisia oppilaitoksia ja osa on yksityisiä kouluja. Opinnot maksavat yleensä yksityisissä opinahjoissa, mutta valtiollisessa oppilaitoksessa opiskeleminen on ilmaista, jos tulee hyväksytyksi koulutusohjelmaan. Usein opintoihin myönnetään myös valtion tukea. Suomessa tärkein ja varmasti myös tunnetuin sisustussuunnittelua opettava korkeakoulu on Aalto-yliopisto, missä sisustussuunnittelua voi opiskella pääaineena sisustusarkkitehtuuri. Aalto-yliopistossa voi valita pääaineekseen myös muotoilun.

Aalto-yliopistossa sisustusarkkitehtuurin pääaineekseen valinnut voi valmistua kandidaatiksi tai maisteriksi. Maisteritason koulutusohjelman opetuskieli on englanti. Helsingissä on tarjolla myös muunlaisia korkeakouluopintoja sisustussuunnittelun alalla. Esimerkiksi Metropolia-ammattikorkeakoulussa voi opiskelle muotoilun tutkinto-ohjelmassa ja erikoistua sen puitteissa sisustusarkkitehtuuriin.

Ammattikorkeakoulutasoiset muotoilun alan opinnot kestävät päiväkoulutuksena yhteensä neljä vuotta. Opintoja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, joten koulutus ovat hieman käytännön läheisempää kuin Aalto-yliopistossa. Näihin ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu myös työharjoittelu, joka edistää työllistymistä tulevaisuudessa.

Toisen asteen opinnot sisustussuunnittelun alalla

Jos kaipaa vieläkin käytännön läheisempää koulutusta kuin ammattikorkeakouluopinnot, kannattaa harkita toisen asteen opintoja sisustussuunnittelun alalla. Toisen asteen koulutusta tarjotaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksissa monella paikkakunnalla Suomessa, ja useat kouluista ovat erikoistuneet tiettyyn tyylisuuntaan, ja opetusohjelmiin kuuluu muun muassa Art Deco vaikutteita sisustussuunnittelussa. Nämä toisen asteen opinnot sisutusalalla kestävät yleensä noin kolme vuotta, ja opiskelija valmistuu alansa artesaaniksi ja osaa toteuttaa monia käytännön läheisiä töitä.

Helsingissä sisustussuunnittelijan koulutusta tarjoaa myös moni yksityinen oppilaitos. Muun muassa Helsinki Design School tarjoaa Interior Design-koulutusohjelmaa alasta kiinnostuneille. Tämän lisäksi myös AJK- jatkokoulutus ja Sisustusakatemia kouluttavat uusia sisustussuunnittelijoita. Kyseiset koulutusohjelmat ovat maksullisia, mutta opiskeluaika on yleensä paljon lyhyempi kuin valtiollisissa oppilaitoksissa. Sisustussuunnittelun opintoja toteutetaan näissä yksityisissä oppilaitoksissa usein monimuotokoulutuksena, jolloin lähipäivät opiskellaan oppilaitoksella ja osa opiskelutyöstä tapahtuu esimerkiksi kotona koulun antamia etätehtäviä tehden.

Sisustussuunnittelun monimuoto-opinnot Suomessa

Yksityisissä oppilaitoksissa sisustussuunnittelun monimuoto-opinnot kestävät yleensä noin vuoden. Myös valtiolliset oppilaitokset tarjoavat Suomessa monimuoto-opintoja sisustussuunnittelun alalla. Näissä kouluissa oppilaita valittaessa tarkastellaan muun muassa aikaisempaa koulutusta sekä työkokemusta alalta, jolla punnitaan oppilaan sopivuutta koulun itsenäisyyttä vaativiin monimuoto-opintoihin. Lisäksi Stadin aikuisopisto Helsingissä kouluttaa sisustusalan ammattitutkinnon kautta uusia osaajia sisustuksen alalle. Tässä koulutuksessa laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka puitteissa tutkinnon suorittaminen kestää yhdestä kahteen vuotta monimuotokoulutuksena.

Nämä opinnot ovat iltaopintoja ja lähipäiviä on yhdestä viiteen kuukaudessa. Lähipäivien lukumäärä riippuu omasta opintosuunnitelmasta. Myös moni muu oppilaitos tarjoaa sisustussuunnittelun opintoja monimuotokoulutuksena usealla paikkakunnalla Suomessa. Yhteistä sisustusalan opinnoissa on varmasti itseohjautuvuuden- ja osaamisen lisäksi asiakaspalveluun suuntautuminen.

Tulevaisuuden töitä silmällä pitäen, nämä ovat avaintaitoja sisustussuunnittelumarkkinoilla. Alan koulutuksen jälkeen menestyminen riippuu pitkälti omasta motivaatiosta ja halusta jatkaa alalla pitkäjänteisesti. Myös yrittäjyyttä opetetaan osana sisustusalan opintoja Suomessa.