Sisustussuunnittelu intohimona

Sisustussuunnittelu on moniin kulttuureihin ja tyylisuuntiin perustuvaa suunnittelutyötä, jonka avulla kodin kauneus ja rakenteellinen potentiaali saadaan näkyviin. Tärkeintä tässä työssä on taatusti erilaisten materiaalien ja tyylilajien tuntemus, sekä se, että asiakkaan omat haaveet ja sisustussuunnittelijan asiantuntemus saataisiin kohtaamaan toisensa. Jos sisustussuunnittelun aloittaa asiakkaan kotoa, hyvä lähtökohta työlle on tuntea kohteena olevan asunnon oikeat mittasuhteet ja ilmansuunnat. Nämä vaikuttavat muun muassa kodin valaistuksen suunnitteluun.

Kodin sisustussuunnittelun voi toki aloittaa toisinkin. Ensin on hyvä etsiä erilaisista sisustuslehdistä kuvia kodeista ja sisustuksista, jotka inspiroivat henkilökohtaisesti. Näitä voi sitten käydä läpi suunnittelijan kanssa, joka kartoittaa suunnittelutyöhön tarvittavat oikeat kalusteet ja tyylit. Lisäksi on välttämätöntä tuntea kohteena oleva koti mittasuhteiltaan, ja ymmärtää valaistuksellisia asioita, missä luonnonvalo näyttelee keskeistä osaansa. On myös tärkeää ymmärtää, millaiset omat mieltymykset ovat kodissa käytettävien värien suhteen.

Sisustussuunnittelun opiskelu Suomessa on mahdollista useammassakin oppilaitoksessa. Alan koulutuksessa käydään läpi suunnittelutyön osaamisen lisäksi paljon asiaa asiakaspalvelusta, tyylisuunnista, väreistä, materiaaleista ja myös yrittäjyydestä. Kun kodissa aloitetaan remontti, on hyvä ottaa suunnittelutyöhön mukaan ammattilainen, jolla on jo koulutuksensa puolesta kokemusta sisustussuunnittelutyöstä.

Tietenkin henkilökohtaiset mieltymykset sisustuksen suhteen asettavat ne mittapuut, joiden pohjalta suunnitellaan oman kodin uudistus. On hyvä tuntea muun muassa henkilökohtaiset mieltymykset värien käytön suhteen, koska kaikki eivät pidä samoista sävyistä, etenkään huonekaluissa. On myös huomioitava, että koti on edustavan oloinen laajemmallekin yleisölle. Tähän päästään, kun kotiin valitaan johdonmukainen ja arvokas tyyli, ja sisustuksen materiaaleissa panostetaan laatuun.

Sisustussuunnittelu työnä

Hyvä sisustussuunnittelija pitää myös huolen siitä, että valitut kalusteet sopivat kotiin ja ovat omistajansa oloisia. Huonekalujen valinnassa on tärkeää muistaa muun muassa oikeat mittasuhteet, laadukkaat materiaalit ja oikea tyyli sisutuksen kokonaisuutta ajatellen. Myös erilaiset sommitelmat, liinat ja kaikenlaiset pienesineet lisäävät kodin viihtyvyyttä. Ammattimaiselta sisustukselta vaaditaan näyttävyyttä, jonka voi aistia heti ensihetkellä tilaan astuttaessa.

Monet varmasti haaveilevat työstä sisustuksen parissa. Suomessa alalta löytyykin tällä hetkellä valtavasti koulutuspaikkoja, monissa oppilaitoksissa ympäri maata. Kilpailu alalla on kovaa, ja oman unelmatyön löytämisen eteen pitää nähdä vaivaa jo opiskeluajoista lähtien. On myös tärkeää seurata sisustusalan kehitystä, ja tuntea trendien muutokset. Tähän auttaa alan kirjallisuuden ja lehtien lukeminen, sekä erinäisiin koulutustilaisuuksiin osallistuminen.

Oma ammattitaito määrää siis paljon, mitä tulee sisustussuunnittelualla pärjäämiseen. Muun muassa materiaaleista, erilaisista väreistä ja kalusteiden tyyleistä pitää tietää varsinkin silloin, kun sisustusta ollaan tekemässä toiselle. Kyse on kuitenkin henkilön kodista, jota ollaan yhdessä asiakkaan kanssa hänelle suunnittelemassa, ja huomioon tulee ottaa myös henkilökohtaiset mieltymyksensä. Työnteon määrä, ja intohimo alaa kohtaan määrää pitkälti menestyksen sisustussuunnittelijana.